Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Política de Privacitat

Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (en endavant, LOPD), s’ informa a l'usuari que les dades de caràcter personal que siguin proporcionades a través del web són incorporades als fitxers de titularitat de l’Ajuntament de Navàs inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Les dades de caràcter personal seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis públics i realitzar els tràmits administratius corresponents.

Les dades de caràcter personal recollides a través de la web de l'Ajuntament de Navàs no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el consentiment de l’ usuari, a excepció que una llei ho estableixi.

L’Ajuntament de Navàs garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal objecte de tractament i disposa de mecanismes per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les dades, d’acord amb el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a l’ Ajuntament de Navàs per escrit a Plaça de l'Ajuntament, 8 (Oficina d'Atenció al Ciutadà) o per correu electrònic a navas@navas.cat o mitjançant la plataforma de tramitació electrònica, adjuntant còpia del seu DNI.

Darrera actualització: 19/09/2013 09:12 Total visites: 85955