Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Bases de la selecció per a la contractació de persones aturades amb perfil tècnic en sobiranies alimentària i energètica

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 6 d'agost de 2016, ha aprovat les bases que han de regir la selecció per a la contractació de persones aturades amb perfil tècnic en sobiranies alimentària i energètica, en el marc del programa complementari de foment a l'ocupació i de suport a la integració social de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 2016-2019, i convoca el concurs - oposició lliure per a l'esmentada contractació en règim laboral temporal.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les bases a la pàgina web municipal.

 

L'alcalde accidental.


Compartir:

Darrera actualització: 12/08/2016 10:28 Total visites: 23942

Documentació