Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Contractació d'una netejadora

Per Resolució de l'Alcaldia s’ha aprovat la contractació en règim laboral i amb caràcter temporal següent:

 

NIF

Concepte

Període

39345990-M

Netejadora

Contracte d'interinitat a temps parcial (18,75 hores setmanals)

A partir del 18 de juliol i fins la incorporació de la treballadora substituïda

 

La present contractació s’ha efectuat en subjecció a allò que disposen l’article 15.c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei l'Estatut dels Treballadors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Casals Ció

L’alcalde - president

 

Navàs, 18 de juliol de 2016


Compartir:

Darrera actualització: 19/07/2016 07:58 Total visites: 27944