Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Campanya d'atenció personalitzada a les persones afectades per la regularització cadastral

imatge

Des d'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona estan enviant als contribuents de Navàs unes liquidacions relatives al procés de regularització del Cadastre de l'any 2015. Aquesta regularització és un procediment que porta a terme d'ofici l'Estat amb l'objectiu d'incorporar al Cadastre Immobiliari els béns immobles urbans i rustics amb construcció, aixi com les alteracions de les seves caracteristiques, en suposits d'incumpliment de l'obligació de declarar de forma complerta i correcta les circumstancies determinats d'una alta o modificació cadastral.
 
Davant la complexitat de les fórmules i coeficients emprats en aquestes liquidacions, i tenint en compte l'existència de possibles errades en aquestes, per part de l'Ajuntament de Navàs hem engegat una campanya d'informació i assessorament als ciutadans per fer comprovacions i, en cas de que sigui necessari, acompanyar a les persones afectades perquè puguin sol·licitar la resolució de discrepàncies.
 
Davant la complexitat de les fórmules i coeficients emprats en aquestes liquidacions, i tenint en compte l'existència de possibles errades en aquestes, per part de l'Ajuntament de Navàs hem engegat una campanya d'informació i assessorament als ciutadans per fer comprovacions i, en cas de que sigui necessari, acompanyar a les persones afectades perquè puguin sol·licitar la resolució de discrepàncies.

D'aquesta manera, totes les persones interessades poden sol·licitar cita prèvia per rebre una atenció personalitzada i comprovar de forma individualitzada aquestes liquidacions posant-se en contacte amb l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'ajuntament de Navàs trucant al telèfon 93 839 00 22 o escrivint un correu electrònic sanzna@navas.cat, entre els dies (dilluns) 12 fins al 23 (divendres) de febrer de 2018. L'atenció telefònica per demanar cita prèvia serà de 2/4 de 9 a 2/4 de 3 de dilluns a divendres.

 

Compartir:

Darrera actualització: 08/02/2018 14:15 Total visites: 2081