Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Prevenció de Molèsties en Bars i Establiments d'oci

Com bé sabeu estem en ple estiu i amb l’arribada del  bon temps , l’activitat lúdica i social en la via pública és sol incrementar.  Malauradament algunes accions i/o omissions de la normativa així com alguns actes ( sortosament aïllats) de incivisme, desllueixen el gaudiment dels locals d’oci i la normal convivència amb els veïns i ciutadans.

Des de la policia volem prevenir aquestes situacions i evitar altres actuacions de caire coactiu o coercitiu per garantir tan l’ús i l’activitat econòmica de bars i restaurants com la convivència i el descans dels veïns.

Per això creiem que és fonamental que estigueu ben informats tant dels vostres drets com de les vostres obligacions, tant com usuaris com a titulars de llicencies d'establiments i/o activitats.

Tant bars com restaurants estant sotmesos  a “Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i al Decret 112/2010 per el que        s 'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives”.

També estan sotmesos als límits que determini la normativa específica sobre contaminació acústica.

 

Quins son el límits de la contaminació acústica? Davant una queixa veïnal la policia o els serveis tècnic competents pot comprovar mitjançant sonòmetre que no es supera 35 decibels en les àrees comuns (menjador, passadís, cuina de la casa etc.) i no es supera els 25 decibels en els dormitoris, de la casa i/o pis del  veí afectat  (amb finestres tancades). Aquest son els limits que s'han establert en les zones destinades a habitatge i ús residencial.

 

Durant l'estiu l'horari de funcionament segons l'activitat autoritzada és:

 

 

De l’1 de juny al 15 de setembre

 

 

Diumenge a dijous

Divendres, dissabte i vigília de festiu

 

Obertura

Tancament

Tancament

Establiments musicals

Restaurants musicals

6:00

3:00

3:30

Bars musicals

12:00

3:00

3:30

Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle

17:00

5:45

6:45

Sales de concert, cafès teatre, cafès concert

17:00

5:00

5:30

Establiments de restauració

Bars, restaurants bar, salons de banquet

6:00

3:00

3:30

 

 

Malgrat això recordeu que les terrasses esta regulades per un permís de via pública ( no son un espai privat , si no que es un espai públic en que s'us permet una activitat precàriament) i els seu ús nomes esta autoritzat fins les 00.30 hores i els divendres dissabtes i vigiles de festius fins les 01.30.

 

Quines son aquelles situacions que els titulars i responsables dels establiments us cal evitar i de les que heu de tenir cura;

 

Tenir les portes d'emergència practicables i lliures d'obstacles, els sistemes antiincendis revistats i visibles i l'il·luminació d'emergència en bon estat de funcionament. Recordeu que si feu moviments de mobles o una distribució diferent a la inicial en el projecte que veu presentar a l'ajuntament, que no obstaculitzi el que eren els corredors d'emergència.

Respectar l'horari de tancament. Tancar portes i continuar l'activitat a l'interior es igualment sancionable. Teniu mitja hora per tancar i convidar als clients a marxar del local. Obriu llums, apagueu la musica, si en teniu,  i feu que els assistents abandonin el local.

Sou responsables del clients del vostre establiment. Cuideu que no surtin del mateix amb gots o ampolles de vidre i que el seu comportament no causi molèsties al veïnat.

No permeteu en cap cas el consum o el comerç de drogues en el vostre establiment.

Recordeu que qualsevol  cós de policia de Catalunya o ciutadà pot denunciar l'incompliment d'aquestes i altres obligacions i que les sancions son de 300 euros les lleus sense reincidència ni afectació a tercers, fins a 15.000 les molt greus. A banda de les mesures cautelar immediates en casos greus ( baralles , consum de drogues, portes d'emergència bloquejades, superació en un 30% dels límits acústics, etc.) que comporten el tancament i precinte del local per part dels cossos de policia.

En cap cas voldríem arribar a trobar-nos en aquestes situacions, que son fàcilment previsibles i evitables amb un exercici responsable de l'activitat.

Compartir:

Darrera actualització: 24/07/2013 14:23 Total visites: 5564

Continguts relacionats