Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

El Bages en imatges

imatge

El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus posa en marxa el concurs fotogràfic “El Bages en imatges” que consisteix en l’enviament de fotografies de racons naturals de la comarca del Bages i vistes paisatgístiques, per posar en valor el patrimoni natural i ambiental de la comarca.
Forma de participació
Els participants hauran d’enviar fotografies de paisatge o racons naturals de la comarca del Bages al correu electrònic consorcidelbages@consorcidelbages.cat abans del divendres 27 de setembre de 2013
En l’assumpte s’haurà de fer constar el següent lema: Concurs El Bages en imatges
El mail haurà d’anar acompanyat de les dades de contacte de l’autor de la foto (nom i cognoms, edat, telèfon, correu electrònic de contacte i municipi de residència), haurà de posar un títol per a la fotografia i fer constar en quin municipi del Bages està feta la fotografia.
En el cas de menors d’edat, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per a fer-ho dels seus pares o tutors legals.
No hi ha limitació en la quantitat de fotografies per participant.
Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la convocatòria del concurs si es presenten dins el termini establert i compleixen totes les condicions de participació.
Característiques de les fotografies
Perquè siguin admeses a concurs han de:
Ser preses al Bages
Ressaltar un valor natural, paisatgístic o ambiental del territori
Ser presa pel participant i ser una obra original seva
No contenir publicitat de marques, empreses, ni ideologies
No tenir cap mena de contingut difamatori, ofensiu ni discriminatori
Tenir l’autorització de les persones que hi puguin aparèixer per a la seva posterior possible publicació en diferents suports promocionals
Els organitzadors tindran la facultat de refusar les fotografies que incompleixin aquestes condicions.
Jurat i fotografies seleccionades
El jurat serà format per:
Dos representants del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
Un/una dissenyador/a gràfic/a
Un/una representant del Consell Comarcal del Bages
Un/una fotògraf/a
Un/a jove/a estudiant de l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa
Un/a periodista
El jurat serà l’encarregat d’escollir, entre totes les fotografies acceptades a concurs, les seleccionades perquè es puguin difondre en material promocional del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus o bé perquè se’n pugui fer una exposició en un espai públic.
Totes les fotografies rebudes fins al 27 de de setembre i que compleixin els requisits demanats seran avaluades per part del jurat que escollirà les imatges seleccionades durant la primera quinzena del mes d’octubre. A partir d’aleshores, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus es posarà en contacte amb els autors de les imatges escollides per donar-los a conèixer el veredicte i per informar-los de quin guardó els correspon: visites personalitzades al Parc Ambiental de Bufalvent i lots de reciclatge.
Tant les imatges participants al concurs com les fotografies guanyadores es podran veure a través del bloc www.consorcidelbages.wordpress.com
Propietat intel·lectual
Els participants cedeixen expressament al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, sense limitació temporal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les fotografies que s’hagin presentat a concurs. Aquests drets comprenen el dret de reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, el dret de transformació, adaptació i modificació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports.
Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 10:50 Total visites: 2314