Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Navàs aprova un pressupost auster

imatge

El ple de l’Ajuntament de Navàs, amb els vots a favor de l’equip de govern va aprovar els Pressupostos de 2016. Es tracta d’uns pressupostos basats en l’austeritat tot mantenint els serveis públics que s'ofereixen, tot controlant la despesa pública, i cercant la recerca de l'estalvi, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal, al mateix temps que se segueix reduint l'endeutament, del qual enguany se'n pagaran 632.000 € i que a final d'any significarà que encara quedaran 3.095.000 € per pagar.

El pressupost, en termes consolidats (incloent-hi la Residència d'Avis municipal), per al 2016 ascendeix a 6.934.338,89 €, el que suposa una reducció d’1.836.674,61 € respecte a l’exercici anterior, el que suposa un -20,94%. Bàsicament aquesta reducció ve donada perquè l'any passat es va demanar un crèdit per fer front a la sentència de la piscina (1.681.603,03 €) en un pagament únic. Enguany es començaran a pagar les anualitats d'aquest crèdit. El pressupost de l'Ajuntament (sense la Residència) és de 6.033.366,89 €.

Pel que fa a la societat municipal “Serveis Municipals Navàs”, que s'encarrega de la gestió pública de l'aigua, i també s'encarrega de l'Eix, espai de Lleure i Salut ascendeix a la quantitat de 900.495,32 €, dels quals 400.494,32 € estan vinculats al servei d'aigües i 500.001,00 € a la prestació del servei municipal del complex esportiu de l’Eix.

Pel que fa al pressupost de l'Ajuntament cal destacar que es municipalitzarà el servei de neteja viària i això comportarà un augment de 2 places ocupades per peons de neteja viària. A la Residència s'està fent un ajustament de la plantilla que comporta una ampliació de places i també l'ampliació de la plaça de direcció de 30 a 40 hores. Tot plegat entre les 2 entitats significa un augment pel que fa a despeses de personal del 0,89% respecte al pressupost de l'any passat. A Serveis Municipals de Navàs també s'ha contractat un electricista que desenvoluparà les tasques de conservació i manteniment de les diverses instal·lacions municipals (Eix, Residència d'Avis i Ajuntament), que fins ara es venien desenvolupant amb la contractació de serveis externs.

Les despeses en béns, serveis i transferències corrents es redueixen un 3,45% amb una previsió de 1.912.226,92 €. La reducció bàsicament ve per les polítiques d'estalvi energètic tant pel que fa a tancaments, consums de biomassa i instal·lació de llums Led.

Pel que fa a les transferències corrents s'han ajustat diverses àrees i s'han ampliat els diners per les ajudes assistencials, les beques de llibres i de transport escolar. I també s'ha creat una nova subvenció dins un pla per dinamitzar els locals buits al mateix temps que s'han començat a executar les mesures econòmiques de suport a l'obertura de nous establiments. També és important destacar que s'ha creat un fons de contingències per agilitzar l'atenció a imprevistos tant a l'Ajuntament com a la Residència per un valor total de 83.604,87 €.

Pel que fa a les inversions reals es podria dir que s'hi destina un import de 508.385,52 €, de les quals un 44,04% del total es destina a pagar l'anualitat (223.902,72) de la sentència dels terrenys de l'Escola Sant Jordi (que ascendia a uns 2,5M € i de la qual ara mateix encara falten per pagar 1.060.000 €). La resta d'inversions són les 16 que van sortir escollides en el procés de Pressupostos Participatius, i a les que cal afegir-hi 89.729,95 € destinats a la urbanització de carrers, 33.142,36 € per l'ampliació del cementiri municipal i diverses actuacions al camp de futbol i a l'Eix, i fins a 35.000 euros en canvis d'il·luminació a Led.

I pel que fa a la part de despeses financeres, enguany es pagaran 274.466,66 € de retorn de crèdits als que cal afegir-hi 46.824,38 € de despeses financeres. També es deixaran de rebre 96.530,31€ per regularitzar les PIEs errònies que l'estat va retornar el 2009 i el 2013. Enguany també es comença a pagar el crèdit que es va demanar per pagar la sentència dels terrenys de la piscina i també es segueixen pagant els crèdits que van servir per pagar la sentència del cementiri.

Compartir:

Darrera actualització: 29/03/2016 18:06 Total visites: 2262