Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Pla especial urbanístic i de protecció del patrimoni.

El patrimoni cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i d'identitat d'una col·lectivitat. Els béns que l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. La protecció, la conservació, l'acreixement, la investigació i la difusió del coneixement del patrimoni cultural és una de les obligacions fonamentals que tenen els poders públics.

El Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Ambiental de Navàs estableix les mesures urbanístiques de protecció jurídica necessàries per a la preservació dels béns que, per els seus valors singulars o per les seves característiques arquitectòniques, històriques o ambientals, siguin objecte d’especial protecció.

Identifica els elements i els conjunts patrimonials que constitueixen la identitat històrica de Navàs i representen un llegat cultural a transmetre a les generacions futures. Alhora regula les intervencions en els béns catalogats a través de la seva normativa, estableix i fomenta les mesures i les actuacions públiques i privades necessàries per a la protecció d’aquests béns i determinar les formes d’actuació, col·laboració i ajut per part de l'administració.

El patrimoni és l’herència cultural pròpia del passat d’una comunitat que es transmet a les generacions futures. 

 

Informació per la descàrrega dels documents

Degut al tamany dels documents per poder-los descarregar, clicar amb el botó dret sobre l'enllaç i escollir l'opció "Anomena i desa el contingut de l'enllaç" o "Guardar destino como".

 

Documents del Pla

00_Volum I_Memòria Norm QR i Plan_reduit.pdf

00_VOLUM II_Fitxes 1.pdf

00_Volum III_Fitxes 2.pdf

00_Volum IV_Estudi del paisatge.pdf

00_Volum V_DOC AMB EST.pdf

 

Compartir:

Darrera actualització: 27/07/2016 08:38 Total visites: 1589