Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Contractació en pràctiques de Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya

imatge

L’Ajuntament de Navàs obre convocatòria per a lacontractació en pràctiques de Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. El contracte s’iniciarà abans del dia 31 d’octubre. L’Ajuntament cerca un/a Administratiu/va. El termini màxim de presentació de instàncies és el 19 d’octubre de 2018 a les 14:00 hores. La documentació a aportar és la següent: 

• Currículum vitae.
• Fotocòpia del DNI.
• Fotocòpia de la titulació exigida.
• Fotocòpia dels cursos de formació i perfeccionament que s’al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. En relació a l’acreditació dels cursos de formació caldrà que en els mateixos consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores lectives i si és possible programa formatiu.
• Fotocòpia del certificat de nivell C1 de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com equivalents.
• Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.
• Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO). 

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%
“El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

Compartir:

Darrera actualització: 17/10/2018 08:01 Total visites: 1130