Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

POUM2016

imatge

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d’ordenació integral del territori que té per objectius (i) classificar sòl, (ii) definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic i (iii) definir l’estructura general de territori, és a dir, determinar aquelles directrius de com ha de ser el nostre poble: Navàs, amb els nuclis del Mujal, Palà i Castelladral i tota la resta de sòl que integra el municipi.

 

 

Documents POUM


Degut al tamany dels documents per poder-los descarregar, clicar amb el botó dret sobre l'enllaç i escollir l'opció "Desa l'enllaç com a" o "Guardar destino como".

 

1.- Memòria

 01 01 2AI Memòria Descriptiva i Justificativa POUM Navàs.pdf

01 02 2AI Memòria social POUM Navàs.pdf

01 03 2AI ISA POUM Navas memòria.pdf

01 03 2AI ISA POUM Navas Planols.pdf

01 04 2AI annex EAMG POUM Navàs.pdf

01 05 2AI annex Riscos Geològics POUM Navàs.pdf

2.- Normativa

 02 01 2AI Normes Urbanístiques POUM Navàs.pdf

 02 02 2AI Fitxes urbanítiques POUM Navàs.pdf

3.- Plànols

o1 Classif Municipi de Navàs.pdf

o1.1 Classif nucli de Navàs.pdf

o1.2 Classif Altres nuclis de Navàs.pdf

o2 Cataleg Patrimoni.pdf

o3 Ord sòl urbà i urbanitzable - Nucli de Navàs.pdf

o3.1 Ord sòl urbà i urbanitzable - Nucli de Navàs 1A.pdf

o3.2 Ord sòl urbà i urbanitzable - Nucli de Navàs 2A.pdf

o3.3 Ord sòl urbà i urbanitzable - Nucli de Navàs 1B.pdf

o3.4 Ord sòl urbà i urbanitzable - Nucli de Navàs 2B.pdf

o4 Ord sòl urbà i urbanitzable - Altres nuclis de Navàs.pdf

o5 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs.pdf

o5.1 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs 5A.pdf

o5.2 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs 5B.pdf

o5.3 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs 5C.pdf

o5.4 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs 5D.pdf

o5.5 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs 5E.pdf

 

4.- Programació

 04 01 2AI Agenda i Avaluació Econòmica POUM Navàs.pdf

5.- Documents de síntesi


05 01 2AI Document Síntesi POUM Navàs.pdf

05 01 2AI Document Síntesi plànol S3 ORD snu.pdf

05 01 2AI Document Síntesi plànol S2 ORD sòl Urbà i Urble.pdf

05 01 2AI Document Síntesi plànol S1 Clasif sòl.pdf

Compartir:

Darrera actualització: 10/08/2016 08:16 Total visites: 2890