Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Anunci d'informació pública de la municipalització del servei de neteja viària

Procediment: Municipalització del servei de neteja viària

Tràmit: Aprovació inicial

Òrgan: Ple de la corporació

Expedient: EG 68/2016 -Gestiona 283/2016

 

El Ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el 19 de setembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovació inicial de l'expedient de municipalització del servei de neteja viària.

 

L'esmentat expedient es sotmet a un període d'informació pública per un termini de 30 dies, des de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb la finalitat que els interessats/des puguin examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments que considerin convenients.

 

La qual cosa faig pública per a general coneixement.

 

 

 

 

 

 

Jaume Casals i Ció

Alcalde - president

 

 Navàs, 22 de setembre de 2016

 


Compartir:

Darrera actualització: 27/09/2016 07:56 Total visites: 20339