Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Adhesió al servei de recollida, tractament i eliminació de residus urbans per activitat comercial

Aquest és un servei municipal complementari, susceptible de ser prestat pel sector privat, i que fa referència a la recollida, tractament, transport i eliminació de residus comercials i altres fraccions objecte de recollida selectiva.

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

1. Incoació de l´expedient administratiu.
2. Emissió d´informes tècnics i jurídics, si s´escau.
3. Resolució de l´expedient per part de l´òrgan municipal competent: Junta de Govern Local.
4. Notificació de l´acord de resolució de l´expedient, a la persona interessada.

Normativa

- Article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Articles 9 i següents de l´Ordenança fiscal núm. 10.

Qui ho pot demanar

Els comerços, serveis i empreses del municipi de Navàs


Quan es pot demanar

En qualsevol moment.


Temps de tramitació de resposta

El termini màxim de resolució i notificació és de TRES MESOS. El silenci administratiu és positiu.


Cost

El cost és el previst a l´ordenança fiscal núm. 10, i va en funció de la tipologia de comerç, de serveis i empreses.


Documentació que cal portar

1. DNI/NIF
2. Llicència  - règim de comunicació de l´activitat.
3. Declaració Censal d´Hisenda (AEAT).
4. Altres documents que vulgui aportar la persona ineteressada.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Cal emplenar degudament la instància que trobareu en aquesta mateixa pàgina i presentar-la, davant el Registre General de l´Ajuntament

Lloc:

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC Navàs
  Adreça: Plaça Ajuntament, 8 baixos, Navàs - 08670
  Telèfon: 938390022
  Fax: 938390196
  Correu electrònic: oac@navas.cat
  Horari d'Atenció: Horari Hivern:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
  Dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

  Horari Estiu:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 17:39 Total visites: 3989