Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Al.legacions o recursos a sancions/multes de trànsit

És la presentació d´al.legacions i/o recurs de reposició contra una denúncia o contra una sanció per infracció de la normativa sobre circulació de vehicles i persones.

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

1. Incoació de l´expedient.
2. Emissió d´informe de la Policia Local.
3. Emissió de l´informe jurídic.
4. Resolució de les al.legacions o del recurs.
5. Notificació de la resolució a la persona interessada.

La resolució de les al·legacions a la denúncia es resolen en un termini de TRES MESOS. El recurs de reposició, d´alçada o ordinari contra la sanció, es resol en el termini d´UN MES.

Normativa

Normativa reguladora del procediment sancionador en matèria de trànsit i seguretat vial.

Ordenança municipal de circulació

Qui ho pot demanar

Ho pot sol.licitar la persona que figura com a infractor/a o el/la seu/seva represent/a.


Quan es pot demanar

En els terminis previsots normativament: - 15 dies naturals per a formular al.legacions des de la notificació de la denuncia. - 1 mes per al recurs de reposició des de la notificació de la resolució sancionadora.


Temps de tramitació de resposta

El termini màxim per a resoldre l'expedient sancionador en matèria de trànsit és d'UN ANY.


Cost

El tràmit és gratuït.


Documentació que cal portar

Cal presentar un escrit amb les al.lacions que es considerin adients per a la seva defensa. Aquestes han d´estar motivades i justificades documentalment o amb l´explicació detallada de la urgència o raó al.legada.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Presentar un escrit amb les al.legacions o recurs de reposició, adjuntant la documentació que justifiqui les mateixes

Lloc:

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC Navàs
  Adreça: Plaça Ajuntament, 8 baixos, Navàs - 08670
  Telèfon: 938390022
  Fax: 938390196
  Correu electrònic: oac@navas.cat
  Horari d'Atenció: Horari Hivern:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
  Dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

  Horari Estiu:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 12:58 Total visites: 5395

Continguts relacionats