Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Alta en el Padró Municipal d´Habitants

Alta de persones procedents d´un altre municipi, d´un estat que pertanyi a la Unió Europea, o d´un altre Estat, i altes per naixement.

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

Els serveis administratius gestionen i formulen el FULL D´ALTA al Padró Municipal de Navàs, mitjançant aplicatiu informàtic, del qual n´imprimirà el corresponent suport en paper, que haurà de signar les persones interessades.

Normativa

- Article 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Temps de tramitació de resposta

Es fa al moment


Cost

El tràmit és gratuït.


Documentació que cal portar

1. Si sou de nacionalitat espanyola, el DNI, carnet de conduir o passaport. Si sou de nacionalitat estrangera, la targeta de residència o de treball, el passaport o document d´identitat. Els menors, el DNI o el llibre de família o passaport on constin.
2. Els/Les ciutadans/es de la Unió Europea han d'aportar el Certificat dinscripció en el Registre Central d'Estrangers i el passaport.
3. A més, cal portar qualsevol dels documents següents: contracte de lloguer o escriptures de propietat, o algun rebut on figuri l’adreça de l’habitatge amb el nom de qui s’empadrona (aigua, llum, telèfon, gas...).
4.La Cèdula d'Habitabilitat de l'immoble

Si es tracta d´una incorporació a una unitat familiar que ja existeix, cal la conformitat signada d´una persona major d´edat que visqui en el mateix domicili.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Presentar-se amb la documentació requerida a les oficines municipals, servei del Padró d´Habitants

Lloc:

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC Navàs
  Adreça: Plaça Ajuntament, 8 baixos, Navàs - 08670
  Telèfon: 938390022
  Fax: 938390196
  Correu electrònic: oac@navas.cat
  Horari d'Atenció: Horari Hivern:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
  Dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

  Horari Estiu:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Compartir:

Darrera actualització: 07/11/2013 14:23 Total visites: 4489

Continguts relacionats