Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Bonificació de la taxa de recollida de residus domàstics

Tal i com estableix l'ordenança corresponent (ordeança fiscal núm. 10), les persones que visquin soles, majors de 65 anys d'edat i amb recursos econòmics inferiors als mínims a l'efecte de l'IRPF, gaudiran d'una bonificació de la taxa del 50%.

Procediment:

 1. Entrada de la sol·licitud al registre de l'Ajuntament
 2. Valoració per part dels Serveis Socials amb emissió d'informe
 3. Proposta de la regidoria - delegada de l'àrea d'atenció a les persones
 4. Acord de la Junta de Govern Local
 5. Atorgament o denegació fiscal sol·licitat
 6. Notificació a la persona interessada
 7. Formalització de la bonificació de la taxa, en el mateix exercici fiscal.

Qui ho pot demanar

Les persones que compleixin els requeriments esmentats anteriorment.


Quan es pot demanar

Duran l'any o exercici fiscal


Temps de tramitació de resposta

3 mesos, transcorregut aquest termini, la persona interessada ha d'entendre desestimada la sol.licitud per silenci administratiu negatiu


Cost

Tràmit gratuït


Documentació que cal portar

 • Instància de la sol·licitud
 • Certificat de pensió
 • Volant de convivència
 • Rebut de la taxa de recollida de residus
 • Còpia del DNI
 • Declaració de Renda (IRPF)


Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 17:20 Total visites: 3457