Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Canvi de domicili en el Padró Municipal d´Habitants

Canvi de domicili de persones que ja figuren empadronades en el municipi de Navàs

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

Enregistrada d´entrada la documentació es procedirà a la seva verificació pels serveis administratius i posteriorment a gravar informàticament aquest canvi de domicili en el Padró Municipal d´Habitants.

Normativa

ARt. 15 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Art. 103 del Reglament de demarcació i població.

Temps de tramitació de resposta

Es fa al moment


Cost

El tràmit és gratuït


Documentació que cal portar

1. Si sou de nacionalitat espanyola, el DNI, carnet de conduir o passaport. Si sou de nacionalitat estrangera, la targeta de residència o de treball, el passaport o document d´identitat. Els menors, el DNI o el llibre de família o passaport on constin.

2. A més, cal portar qualsevol dels documents següents: escriptura de propietat, contracte de lloguer, o algun rebut on figuri l’adreça de l’habitatge amb el nom de qui s’empadrona (aigua, llum, telèfon, gas...).
3. Cel·lula d'Habitabilitat de l'immoble.

Si es tracta d´una incorporació a una unitat familiar que ja existeix, cal la conformitat signada d´una persona major d´edat que visqui en el mateix domicili.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Complimentar el full de canvi de domicili que facilita l´Ajuntament de Navàs, i presentar-lo junt amb la documentació indicada al Registre General

Lloc:

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC Navàs
  Adreça: Plaça Ajuntament, 8 baixos, Navàs - 08670
  Telèfon: 938390022
  Fax: 938390196
  Correu electrònic: oac@navas.cat
  Horari d'Atenció: Horari Hivern:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
  Dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

  Horari Estiu:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 12:37 Total visites: 4390

Continguts relacionats