Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Certificat d´aprofitament urbanístic

Sol.licitar un certificat de l´aprofitament urbanístic d´un solar o d´una edificació, d´acord amb les previsions de les normes urbanístiques vigents.

Normativa:

 - Art. 105 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya (TRLUC).

- Art. 20 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya.

- Normes Urbanístiques de planejament general del municipi de Navàs

 

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona interessada


Quan es pot demanar

En qualsevol moment


Temps de tramitació de resposta

El termini per a resoldre la sol.licitud és d'UN MES.


Cost

El cost previst a l´Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de documents.


Documentació que cal portar

Amb l'escrit de sol.licitud (cal omplir tots els camps del formulari) s'ha d'adjuntar un plànol d´emplaçament degudament signat, indicant la ubicació o una fotocòpia del rebut de l'IBI.
 
També cal presentar el document acreditatiu del pagament de la taxa.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Presentar la petició i la documentació esmentada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà

Lloc:

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC Navàs
  Adreça: Plaça Ajuntament, 8 baixos, Navàs - 08670
  Telèfon: 938390022
  Fax: 938390196
  Correu electrònic: oac@navas.cat
  Horari d'Atenció: Horari Hivern:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
  Dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

  Horari Estiu:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 12:40 Total visites: 4453