Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Certificat d´Empadronament Actual

Certificat que acredita constar inscrit en el Padró d’Habitants del Municipi.

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

Un cop rebuda la vostre sol·licitud serà registrada i en el termini de dos o tres dies la persona interessada podrà venir a recollir la certificació.

Normativa

- Article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per expedició de documents.

Temps de tramitació de resposta

El termini màxim de resolució i notificació: és de 3 mesos.


Cost

El cost previst a l´Ordenança Fiscal núm. 6


Documentació que cal portar

Si es tramita presencialment, cal aportar:

1. El DNI de la persona interessada, original si fa la gestió de forma directa i fotocòpia si autoritza un tercer. Autorització de l´interessant delegant en la persona autoritzada i DNI d´aquesta última.

2. L´Autoliquidació - declaració tributària del pagament de la taxa.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Només cal emplenar degudament la instància que trobareu en aquesta mateixa pàgina, a l´apartat de documentació a aportar i portar-la a les oficines de l’Ajuntament.

Lloc:

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà - OAC Navàs
  Adreça: Plaça Ajuntament, 8 baixos, Navàs - 08670
  Telèfon: 938390022
  Fax: 938390196
  Correu electrònic: oac@navas.cat
  Horari d'Atenció: Horari Hivern:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
  Dimarts i dijous de 4 a 2/4 de 7 de la tarda

  Horari Estiu:

  De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 12:48 Total visites: 4282