Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Sol·licitud d´utilització de la Sala d´Actes de la Biblioteca

En obtenir l´autorització municipal per utilitzar la Sala d´Actes de la Biblioteca Municipal per activitats culturals i lúdiques

Procediment administratiu que seguirà el tràmit

1. Resolució de la petició per part de l´òrgan municipal competent: Junta de Govern Local.
2. Notificació de l´acord a les persones interessades i a la Direcció de la Biblioteca, com a titular de l´equipament.

Qui ho pot demanar

-Qualsevol persona interessada o afectada pel tràmit. - Un/a representat degudament autoritzat/da


Quan es pot demanar

En qualsevol moment.


Temps de tramitació de resposta

El termini màxim per a resoldre la petició és de SIS MESOS. Els efectes del silenci administratiu és negatiu, i per tant, s'ha d'endendre desestimada la petició transcorregut el termini esmentat anteriorment.


Cost

El cost previst a l´ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa d'utilització d'instal.lacions municipals


Documentació que cal portar

Juntament amb el document de sol.licitud, cal aportar el DNI/NIE/NIF.
En cas d'una entitat o associació, adjuntar al CIF i la documentació acreditativa de la representació.


Com iniciar el tràmit

PRESENCIALMENT

Observacions: Emplenar degudament la instància que trobareu en aquesta mateixa pàgina web, i adjuntar tota la documentació que es demana.

Lloc:

Compartir:

Darrera actualització: 24/09/2013 12:08 Total visites: 3083